ماش

ماش سبز (green gram) : ماش یکی از حبوبات بسیار مفید و غنی است. با این که زادگاه اولیه ی آن ایران است ولی روز به روز کمتر استفاده می …

ماش ادامۀ مطلب »